[registrácia] V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2017, Nitra, 27. - 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G


[registrácia študentov] [registrácia študentov]

ŠTUDENTI

Registrujte sa! Získate zľavu 20%
na vstupné
. Ďalej je pre vás pripravený Sprievodca budúceho vysokoškoláka
a pre každého malá odmena.

PEDAGÓGOVIA

Ak sa zaregistrujete,získate voľnú vstupenku platnú ktorýkoľvek deň veľtrhu. Naviac je pre vás pripravený špeciálny informačný set, ktorý obsahuje tlačený katalóg veľtrhu, Informačný systém pre výchovných poradcov na CD, katalóg veľtrhu na CD a súbor informačných materiálov o vystavujúcich školách. Materiály si môžete vyzdvihnúť v informačnom stánku v pavilóne G. Navyše je pre vás pripravené občerstvenie zadarmo!