[Informácie a registrácia pre vystavovatelov] V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2017, Nitra, 27. - 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G
[Rezervácia]

REZERVÁCIA VÝSTAVNEJ PLOCHY A TERMÍNOV PREDNÁŠOK JE OTVORENÁ.


UZÁVIERKA OBJEDNÁVOK: 7. 9. 2017!


AKO SA NA VEĽTRH PRIHLÁSIŤ?


1. Vyberte si a zarezervujte umiestnenie stánku!
 • Nahliadnite do plániku pavilónu a vyberte si vhodné umiestnenie stánku.       
 • Pavilón je rozdelený na "sektory" o rôzne ploche vyznačenej v plániku spolu s číslom sektora. Je možné spojiť niekoľko sektorov dohromady a vytvoriť väčšiu plochu. Na niektorých miestach je možné sektory aj rozdeliť, alebo zmenšiť ich plochu (toto s nami prosím vždy vopred konzultujte). Vyberať je možné len z voľných sektorov, označených zelenou farbou.       
 • Akonáhle vyberiete vhodný sektor, zadajte jeho číslo spolu s plochou a vašimi údajmi do rezervačného formulára.  Po vyplnení formulára Vás budeme najneskôr do 24 hodín kontaktovať a rezerváciu Vám potvrdíme. V prípade problému Vám ponúkneme inú vhodnú alternatívu.       
 • Číslo sektora, nie je číslom Vášho stánku! Číslo stánku Vám pridelíme po ukončení rezervácií všetkých vystavovateľov.       
 • Rezerváciu môžete vykonať aj telefonicky na čísle +420 545 176 136, alebo e-mailom: info@gaudeamus-sk.sk. Rezervácia je nezáväzná.       
 • Ak potrebujete poradiť s výberom miesta, alebo si nie ste čímkoľvek istý, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme.

2. Rezervujte si termín prednášky
 • Prednášky sú dlhodobo najefektívnejším spôsobom komunikácie s návštevníkmi veľtrhu. Prebiehajú v sále pre 120 osôb v pavilóne G.       
 • Nahliadnite do programu prednášok a vyberte si voľný termín prednášky. Prednášky prebiehajú každý deň veľtrhu od 8:00 do 15:00. Prednáška môže mať dĺžku 10-40 minút.       
 • Požiadavku na rezerváciu prednášky môžete zadať do rezervačného formulára spolu s rezerváciou plochy, alebo nás kontaktovať na čísle +420 545 176 136, alebo e-mailom: info@gaudeamus-sk.sk.       
 • Termíny prednášok odporúčame rezervovať čo najskôr. Obvykle sú termíny rýchlo obsadené.

3. Potvrďte svoju rezerváciu
 • Vašu nezáväznú rezerváciu môžete potvrdiť kedykoľvek do 7.9.2017 zaslaním podpísanej objednávky a zmluvy o účasti na výstave. Ak rezerváciu potvrdíte do 7. 9. 2017, získavate ceny zvýhodnené o 20%.       
 • Oba dokumenty Vám zašleme po potvrdení Vašej rezervácie. Môžete si ich tiež kedykoľvek stiahnuť nižšie na tejto stránke.
 • Do objednávky vyplňte kontaktné a fakturačné údaje, Vami vybrané číslo sektora, veľkosť plochy, termín prednášky a ďalšie vybavenie a služby, ktoré si prajete objednať. Na záver vypočítajte celkovú cenu a dokument podpíšte. Ak celkovú cenu nevyplníte, dopočítame ju za Vás.       
 • Oba dokumenty môžete zaslať poštou, alebo naskenovať a poslať e-mailom.       
 • Po prijatí objednávky Vám zašleme jednu potvrdenú kópiu späť spolu so zálohovou faktúrou.

4. Využite všetky možnosti k Vašej propagácii
 • Veľtrh Gaudeamus Vám ponúka veľa možností propagácie Vašej inštitúcie nad rámec výstavnej expozície a prednášok. V cene stánku sú všetci vystavovatelia zaradení do zoznamu vystavovateľov na  www.gaudeamus-sk.sk , v mobilnej aplikácii Gaudeamus Guide a v tlačenom i elektronickom katalógu veľtrhu.       
 • Ak potvrdíte svoju rezerváciu do 7. 9. 2017 budete zaradení do propagačného katalógu veľtrhu, ktorý je rozosielaný na všetky stredné školy ve Slovenskej republike. K tejto zásielke môžeme pridať aj Vaše propagačné materiály.       
 • Zadajte si zoznam Vašich študijných programov do registra programov, ktorý je podkladom pre vyhľadávač študijných programov na www.gaudeamus-sk.sk.  Návod na vyplnenie údajov je k dispozícii TU.       
 • Vyplňte údaje o Vašich fakultách, alebo študijných programoch pre väčšie zviditeľnenie Vašej inštitúcie. Informácie môžete vyplniť do formulára TU.       
 • Ďalšie možnosti propagácie nájdete v objednávke účasti na výstave.       
 • Ak potrebujete s čímkoľvek poradiť, kontaktujte nás na čísle +420 545 176 136, alebo e-mailom: info@gaudeamus-sk.sk.


VYSTAVUJTE AJ NA OSTATNÝCH VEĽTRHOCH GAUDEAMUS!


[Gaudeamus Nitra][Formuláre]Uzávierka objednávok je 7. septembra 2017! Po tomto dátume sa ceny zvyšujú o 20%.
Objednávkové formuláre Vám zašleme po potvrdení Vašej rezervácie výstavnej plochy. Všetky dokumenty vrátane príloh si tiež kedykoľvek môžete stiahnuť nižšie na tejto stránke.

 • Objednávka výstavnej plochy: Do objednávky vyplňte Vaše kontaktné a fakturačné údaje, vybrané číslo sektora, veľkosť rezervovanej plochy, termín prednášok a ďalšie vybavenie a služby, ktoré si prajete objednať.       
 • Zmluva o účasti na výstave: Je neoddeliteľnou súčasťou objednávky služieb. Bez podpísanej zmluvy nemožno rezerváciu stánku potvrdiť.       
 • Objednávka účasti v sprievodného programu "Veda pre život": Vyplňte ak si prajete sa prezentovať v rámci sprievodného programu Veda pre život.       
 • Príloha č. 1: Tu môžete určiť tvar pôdorysu Vašej expozície. Vyplňujte len, ak si prajete neštandardné pôdorys, alebo objednávate zázemie na ploche expozície.       
 • Príloha č. 2: Obsahuje návod na vloženie informácií do registra študijných programov. Vyplňte ak potrebujete prideliť nové údaje pre vstup do registra.       
 • Príloha č. 3: Tu môžete vyplniť informácie o Vašich fakultách, alebo študijných odboroch na zverejnenie na www.gaudeamus-sk.sk.


Objednávka účasti na výstave a zmluva vo formáte PDF

Objednávka účasti na výstave a zmluva vo formáte DOC[Cenník]Ceny výstavnej plochy, všetkého vybavenia expozícií a súvisiacich služieb sú uvedené v cenníku nižšie. Uvedené ceny sú platné pri doručení objednávky účasti na výstave do 7. septembra 2017. Po tomto dátume sa všetky ceny navýšia o 20%. V prípade záujmu o akékoľvek služby neuvedené v cenníku nás prosím kontaktujte na info@gaudeamus-sk.sk, radi vám pripravíme individuálnu ponuku.[Rozmiestnenie]Zoznam vystavovateľov s uvedením čísla expozície a ich umiestnením v pavilóne. Zoznam rozmiestnenie vystavovateľov v pavilónoe i prehľad voľnej výstavnej plochy sú priebežne aktualizované.[Přednášky]Prednášky vystavovateľov sú najvýznamnejším sprievodným programom veľtrhu. Tento sprievodný program každoročne navštívi priemerne 30% všetkých návštevníkov veľtrhu, čo z prednášok robí najefektívnejší spôsob odovzdávania informácií študentom. Prednášky prebiehajú v prednáškovej sále v pavilóne G po celú dobu veľtrhu.

Pre rezerváciu termínu prednášky nás prosím kontaktujte na info@gaudeamus-sk.sk.[Zoznam]V zozname sú uvedení vystavovatelia aktuálne prihlásení na veľtrh Gaudeamus Nitra 2017. Zoznam vystavovateľov, ich kontakty a zoznam študijných programov sú priebežne aktualizované podľa požiadaviek vystavovateľov.[Program]Streda 27. 9. 2017

9:00Otvorenie veľtrhu pre študentov, učiteľov a verejnosť
9:00Slávnostné zahájenie veľtrhu
15:00Uzavretie veľtrhu pre verejnosť
19:00Stretnutie zástupcov vystavujúcich škôl

Štvrtok 28. 9. 2017

9:00Otvorenie veľtrhu pre študentov, učiteľov a verejnosť
15:00Uzavretie veľtrhu pre verejnosť[Inštrukcie]

V tejto sekcii sú priebežne zverejňované dôležité informácie o priebehu a organizácii veľtrhu pre vystavovateľov. Aktuálne inštrukcie pre vystavovateľov a Prevádzkovo bezpečnostné predpisy sú zverejňované približne 2 mesiace pred akciou.

Dôležité termíny:

 • - Zmeny vo vybavení expozícií
 • - Zaslanie prezentácií na prednášky
 • - Objednávky vstupných preukazov
 • 25.9.2017 - Montáž expozícií s vlastnou výstavbou
 • 26.9.2017 - Prípravný deň pre vystavovateľov
 • 27. - 28. 9. 2017 - Vlastná akcia
 • 28.9.2017 - Demontáž expozícií


[Vstup]Databáza študijných programov umožňuje registrovaným vystavovateľom spravovať aktuálny zoznam programov pre svoju inštitúciu.