Vysvetlivky symbolov použitých v registri študijných programov


Typ školy:
 • Ve - Verejná škola
 • So - Súkromná škola
 • St - Štátna škola

Typ štúdia:
 • Bc - Bakalárske štúdium
 • NMgr/NIng - Nadväzujúce magisterské / inžinierske štúdium
 • Mgr - Štúdium magisterské dlhé (napr. Právnické a medicínske odbory)
 • PhD - Doktorandské štúdium
 • Dis - Štúdium na vyššej odbornej škole
 • Jiné - Ostatné typy štúdia

Forma štúdia:
 • P - Prezenčná / denná forma
 • K - Kombinovaná / externá forma

Jazyk štúdia:
 • SK - Slovenský jazyk
 • CZ - Český jazyk
 • EN - Anglický jazyk
 • DE - Nemecký jazyk
 • JN - Ostatné jazyky

Uvedené symboly sa uvádzajú v zátvorke za názvom študijného programu, viď príklad:

Technické inžinierstvo (Bc, NMgr/NIng, P, K)
Študijný program "Technické inžinierstvo" je možné študovať v bakalárskom a magisterskom nadväzujúcom štúdiu, prezenčnou alebo kombinovanou formou.