Študijné programy
GAUDEAMUS® Nitra 2017

G

V. ROČNÍK EURÓPSKEHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS® NITRA
od 27. do 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G
Názov programu:
Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Gastronomie
Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
Genderová studia
Genetika, molekulární biologie a virologie
Genomika a proteomika
Geodézia a kartografia
Geodézie
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geodézie a kartografie
Geofyzika
Geografia
Geografia (učiteľstvo v kombinácii)
Geografia a rozvoj regiónov
Geografia v regionálnom rozvoji
Geografická kartografie a geoinformatika
Geografie
Geografie – geoinformatika
Geografie - aplikovaná geoinformatika
Geografie (učitelství)
Geografie a kartografie
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Geografie a regionální rozvoj
Geografie pro veřejnou správu
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání (výuka ve spolupráci s MFF UK)
Geografie střední Evropy
Geografie ve veřejné správě
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
Geoinformatika
Geoinformatika a geografie
Geologické inženýrství
Geologie
Geologie a ochrana životního prostředí (učitelství)
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (učitelství)
Geologie aplikovaná a environmentální
Geologie pro kombinaci s archeologií + Archeologie
Geologie pro víceoborové studium + Anglický jazyk a literatura
Geologie se zaměřením na vzdělávání
Geomatika
Geometrie
Geopolitická studia
Geotechnika
Geotechnologie
Geovědní a montánní turismus
Germanistická medievistika
Germanistika medievistika
Globální migrační a rozvojová studia
Globální podnikání a finanční řízení v podniku
Globální podnikání a management
Globální podnikání a marketing
Globální podnikání a právo
Grafická tvorba - multimédia
Grafický design
Grafika
Grafika vizuálnych komunikáciíGastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Zpět na přehled oborůGeografie se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání (výuka ve spolupráci s MFF UK)

Zpět na přehled oborůGeoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve

Zpět na přehled oborů

Geologie a ochrana životního prostředí (učitelství)

Zpět na přehled oborů

Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (učitelství)

Zpět na přehled oborůGeologie pro víceoborové studium + Anglický jazyk a literatura

Zpět na přehled oborůGlobální podnikání a finanční řízení v podniku

Zpět na přehled oborů

Globální podnikání a management

Zpět na přehled oborů