Študijné programy
GAUDEAMUS® Nitra 2017

K

V. ROČNÍK EURÓPSKEHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS® NITRA
od 27. do 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G
Názov programu:
Kamera
Kartografie a geoinformatika
Katechetika
Katolická teologie
Keramický design
Klarinet
Klasická animovaná tvorba
Klasická archeologie
Klasická filologie
Klasické jazyky
Klasický řecký jazyk a literatura
Klavír
Klavírní pedagogika
Klinická a toxikologická analýza
Klinická biologie
Klinická biologie a chemie
Koľajové vozidlá
Kognitivní informatika
Komerční elektrotechnika
Komparatistika
Kompozice
Komunikace
Komunikace a elektronika
Komunikace a lidské zdroje
Komunikace v angličtině
Komunikace v mezinárodní technické praxi
Komunikační a informační systémy
Komunikační a mikroprocesorová technika
Komunikační a řídící technologie
Komunikační studia
Komunikační technika
Komunikační technologie
Komunitní péče v porodní asistenci
Komunitní rozvoj
Konceptuální tendence
Kondiční trenér
Konkurence schopnost a management
Konstrukce a dopravní stavby
Konstrukce pozemních staveb
Konstrukce staveb
Konstrukce strojů a zařízení
Konstrukce technologických zařízení
Konstrukce zdravotnické techniky
Konstrukční a procesní inženýrství
Konstrukční a procesní řízení
Konstrukční inženýrství
Konstruování podporované počítačem
Konštrukcia drevárskych výrobkov
Konštrukcia drevených stavieb a nábytku
Konštrukcia strojov a zariadení
Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Kontrabas
Konzervace přírodnin a taxidermie
Konzervátorství a restaurátorství
Konzervování a restaurování keramiky
Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby
Konzervování a restaurování textilií
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
Koreanistika
Korejština
Krajina a společnost
Krajinářství
Krajinné a pozemkové úpravy
Krajinné inženýrství
Krajinné inžinierstvo
Kreativní psaní
Kresba
Kresťanská filozofia
Kriminalisticko právní činnost
Kriminalisticko právní specializace
Kriminologie
Krizové řízení
Krizový management
Krízový manažment
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika
Kultura
Kulturální studia
Kulturněhistorická a muzeologická studia
Kulturní antropologie
Kulturní antropologie Předního východu
Kulturní dějiny
Kulturní historie
Kulturní studia Číny
Kulturní technika
Kulturologie
Kulturológia
Kulturológia - riadenie kultúry a turizmu
Kurátorská studia
Kurzy anglického a španělského jazyka + golf
kurzy angličtiny
kurzy arabštiny
kurzy bankovnictví
kurzy češtiny pro cizince
kurzy ekonomiky
kurzy francouzštiny
kurzy herectví
kurzy holandštiny
kurzy italštiny
kurzy jazyků
kurzy managementu
kurzy marketingu
kurzy němčiny
kurzy nizozemštiny
kurzy PC
kurzy personálního managementu
kurzy práva
kurzy psychologie
kurzy ruštiny
kurzy španělštiny
kurzy švédštiny
kurzy účetnictví
kurzy v zahraničí
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Kvalita a zpracování zemědělských produktů
Kvalita produkce
Kvantitatívne metódy v ekonómii
Kybernetika
Kybernetika, automatizace a měření
Kybernetika a měření
Kybernetika a řídící technika
Kynologie


Komunikace v mezinárodní technické praxi

Zpět na přehled oborů

Komunikační a informační systémy

Zpět na přehled oborů

Komunikační a mikroprocesorová technika

Zpět na přehled oborů

Komunikační a řídící technologie

Zpět na přehled oborů


Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

Zpět na přehled oborů


Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

Zpět na přehled oborů

Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče

Zpět na přehled oborů

Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika

Zpět na přehled oborů

Kulturní antropologie Předního východu

Zpět na přehled oborů

Kurzy anglického a španělského jazyka + golf

Zpět na přehled oborů
kurzy personálního managementu

Zpět na přehled oborů