Študijné programy
GAUDEAMUS® Nitra 2017

M

V. ROČNÍK EURÓPSKEHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS® NITRA
od 27. do 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G
Názov programu:
Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
Maďarský jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii
Maďarština
Makedonský jazyk a literatura
Makromolekulární chemie
Malba
Malířství
Malířství – volná tvorba
Maloobchodní management
Management
Management, marketing a logistika ve spojích
Management a ekonomika
Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
Management a ekonomika ve stavebnictví
Management a informační technologie
Management a Marketing
Management a právo
Management a vedení
Management cestovního ruchu
Management destinace cestovního ruchu
Management finančních rizik
Management firem
Management firemních financí
Management hotelnictví a cestovního ruchu
Management hotelnictví a lázeňství
Management jakosti
Management leteckých podniků
Management lidských zdrojů
Management nákladů
Management obchodní činnosti
Management obchodních činností
Management obchodu
Management obchodu s oděvy
Management ochrany podniku a společnosti
Management organizací
Management organizací služeb sociální práce
Management podnikání
Management podniku
Management služeb
Management sportovní
Management sportu
Management sportu a trenérství
Management stavebnictví
Management tělesné výchovy a sportu
Management v chemii
Management v mezinárodním podnikání
Management v podnikání se zaměřením na automobilový průmysl a dopravu
Management ve zdravotnictví
Management volně žijících zvířat a jejich chovů v tropech a subtropech
Management vzdělávání
Management zdravotnictví
Manažer obchodu
Manažerská ekonomika
Manažerská informatika
Manažerská studia – řízení lidských zdrojů
Manažment
Manažment a financovanie lesných podnikov
Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
Manažment podniku
Manažment rastlinnej výroby
Manažment živočíšnej výroby
Marketing
Marketing, reklama a public relations
Marketing a management
Marketing a obchod
Marketing management
Marketing pro střední stupeň řízení
Marketingová komunikace
Marketingová komunikace a public relations
Marketingová komunikácia a reklama
Marketingové komunikace
Marketingové komunikace ve službách
Marketingový manažment podniku
Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
Matematická analýza
Matematická biologie
Matematická informatika
Matematická lingvistika
Matematická studia
Matematické a počítačové modelování
Matematické a statistické metody v ekonomii
Matematické inženýrství
Matematické metody v ekonomii
Matematické metody v informačních technologiích
Matematické modelování a numerické metody
Matematické modely a jejich aplikace
Matematické modely a jejich aplikace (oprávnění konat rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr.)
Matematické struktury
Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
Matematika
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví
Matematika (učitelství)
Matematika a finanční studia
Matematika a její aplikace
Matematika a její použití v přírodních vědách
Matematika pro vzdělávání
Matematika s informatikou
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika
Matematika v elektroinženýrství
Materiálová chemie
Materiálové inženýrství
Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
Materiálové inžinierstvo v drevárstve
Materiálové vědy a analýza materiálů
Materiálové vědy a inženýrství
Materiály
Materiály a technologie
Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Materiály a technologie v dopravě
Materiály a technológie v automobilovej výrobe
MBA
Mediamatika a kultúrne dedičstvo
Mediální a komunikační studia
Mediální studia
Mediální studia a žurnalistika
Mediální ztvárnění
Medicínská informatika
Medicínské a farmaceutické materiály
Mediteránní studia
Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Medzinárodné vzťahy
Mechanická textilní technologie
Mechanika
Mechatronické systémy
Mechatronika
Metalurgická technologie
Metalurgické inženýrství
Metalurgie
Meteorologie a klimatologie
Metodické kurzy pro učitele španělského jazyka
Metrologie v geodézii strojírenství
Mezinárodněprávní obchodní studia
Mezinárodní a diplomatická studia
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví
Mezinárodní ekonomická a politická studia
Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
Mezinárodní humanitární a sociální práce
Mezinárodní marketing a management
Mezinárodní obchod
Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství
Mezinárodní obchodní styk
Mezinárodní podnikové hospodářství
Mezinárodní politika a diplomacie
Mezinárodní právo
Mezinárodní rozvojová studia
Mezinárodní sociální a humanitární práce
Mezinárodní studia - diplomacie
Mezinárodní teritoriální studia
Mezinárodní vztahy
Mezinárodní vztahy - britská a americká studia
Mezinárodní vztahy a diplomacie
Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Mezinárodní vztahy a evropská studia
Mezinárodní vztahy a východoevropská studia
Média
Měřicí a výpočetní technika
Městské inženýrství
Městské stavitelství a inženýrství
Mikrobiologie
Mikroelektronika
Mikroelektronika a technologie
Minerální biotechnologie
Misijní a charitativní práce
Mobilní technologie
Modelování a výpočty
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
Modelování v environmentální geografii
Moderní dějiny
Moderní metalurgické technologie
Molekulárna biológia
Molekulární a buněčná biologie
Molekulární biofyzika
Molekulární biologie a biochemie organismů
Molekulární biologie a genetika
Mongolistika
Módní doplňky
Multimediálne inžinierstvo
Multimediálne technológie
Multimediální design
Multimediální kompozice
Multimediální technika
Multimediální umělecká tvorba dálkové (82-43-N/03)
Multimediální umělecká tvorba denní (82-43-N/03)
Multimédia
Multimédia a design
Multimédia v ekonomické praxi
Muzejní a galerijní pedagogika
Muzeologie
Muzeológia
Muzikálové herectví
Muzikologie
Management, marketing a logistika ve spojích

Zpět na přehled oborů

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Zpět na přehled oborů


Management ochrany podniku a společnosti

Zpět na přehled oborů


Management organizací služeb sociální práce

Zpět na přehled oborůManagement v podnikání se zaměřením na automobilový průmysl a dopravu

Zpět na přehled oborůManažment drevárskej a nábytkárskej výroby

Zpět na přehled oborů
Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka

Zpět na přehled oborů

Matematické modely a jejich aplikace (oprávnění konat rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr.)

Zpět na přehled oborů


Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

Zpět na přehled oborůMatematika a její použití v přírodních vědách

Zpět na přehled oborů
Matematika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika

Zpět na přehled oborů
Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

Zpět na přehled oborů
Materiály a technológie v automobilovej výrobe

Zpět na přehled oborů
Medicínské a farmaceutické materiály

Zpět na přehled oborů
Metodické kurzy pro učitele španělského jazyka

Zpět na přehled oborů
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Zpět na přehled oborů


Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství

Zpět na přehled oborů


Mezinárodní podnikové hospodářství

Zpět na přehled oborů
Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

Zpět na přehled oborůMezinárodní vztahy a evropská studia

Zpět na přehled oborů

Mezinárodní vztahy a východoevropská studia

Zpět na přehled oborů

Modelování v environmentální geografii

Zpět na přehled oborůMultimediální umělecká tvorba dálkové (82-43-N/03)

Zpět na přehled oborů

Multimediální umělecká tvorba denní (82-43-N/03)

Zpět na přehled oborů