Študijné programy
GAUDEAMUS® Nitra 2017

P

V. ROČNÍK EURÓPSKEHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS® NITRA
od 27. do 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G
Názov programu:
Pôrodná asistencia
Paralelní a distribuované systémy
Parazitologie
Pastorační a sociální práce
Pastorační asistence
Pedagogické asistentství
Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství chemie pro základní školy
Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy
Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
Pedagogicko-psychologická způsobilost
Pedagogika
Pedagogika - sociální práce
Pedagogika - veřejná správa
pedagogika - vychovávateľstvo
Pedagogika - vzdělávací politika
Pedagogika (učiteľstvo v kombinácii)
Pedagogika a vychovávateľstvo
Pedagogika předškolního věku
Pedagogika volného času
Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport
Penitenciární péče
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
Personalistika
Personální management a organizační rozvoj
Personální management v průmyslových podnicích
personální poradenství - assessment centre
Pestovanie a ochrana lesa
Péče o životní prostředí
Pěstování rostlin
Philosophy, Poltics, Economics (PPE)
Plánovanie dopravnej infraštruktúry
Plánování a řízení krizových situací
Poľský jazyk a kultúra
Počítače
Počítačová fyzika
Počítačová grafika
Počítačová grafika a multimédia
Počítačová grafika a zpracování obrazu
Počítačová podpora v archeologii
Počítačová podpora v archivnictví
Počítačová podpora v řízení podniku
Počítačové a komunikačné systémy a siete (PKSS)
Počítačové a komunikačné systémy a siete v odbore počítačové inžinierstvo
Počítačové a komunikační systémy
Počítačové a vestavěné systémy
Počítačové inženýrství
Počítačové inžinierstvo
Počítačové konštruovanie a simulácie
Počítačové modelovanie a mechanika strojov
Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
Počítačové modelování
Počítačové modelování ve vědě a technice
Počítačové řízení strojů a procesů
Počítačové sítě a komunikace
Počítačové systémy
Počítačové systémy a sítě
Počítačové systémy a zpracování dat
Podnikatelská informatika
Podnikání
Podnikání a administrativa
Podnikání a management
Podnikání a management v obchodu
Podnikání a právo
Podnikání a psychologie
Podnikání v cestovním ruchu
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
Podniková ekonomika
Podniková ekonomika - pro absolventy neekonomických fakult
Podniková ekonomika a finanční management
Podniková ekonomika a management
Podniková ekonomika a management obchodu
Podniková ekonomika a management provozu
Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality
Podniková informatika
Podnikové finance a obchod
Podnikové hospodářství
Podnikové informační systémy
Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle
Podpora budoucí technické generace v oblasti digitálních technologií
Poistná, finančná a štatistická matematika
Pojistné inženýrství
Pojišťovnictví
Politická a kulturní geografie
Politická filozofie
Politická věda
Politické teorie
Politické teorie a současné dějiny
Politologie
Politologie - africká studia
Politologie - latinskoamerická studia
Politologie a evropská studia
Politologie a mezinárodní vztahy
Politologie a politický marketing
Politológia
Polská filologie
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literatury
Polský jazyk
Polský jazyk a literatura
Polština
Polština pro překladatelskou praxi
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu
Polština ve sféře podnikání
Polygrafie
Polymerní materiály a kompozity
Polymerní materiály a technologie
pomaturitní jazykové studium
Pomaturitní studium jazyků
Pomaturitní studium španělštiny
Pomocné vědy historické
Popularizace hudby a organizace hudebního života
Popularizace hudební kultury
Poradenství v odborném vzdělávání
Porodní asistentka
Portugalistika
Portugalská filologie
Portugalský jazyk a literatura
Portugalština
Poštové inžinierstvo
Poštové technológie
Poštové technológie a služby
Potravinářská chemie
Potravinářská chemie a biotechnologie
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Pozemné staviteľstvo
Pozemní stavby
Pozoun
Požární bezpečnost staveb
Požární ochrana a bezpečnost
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
PR a marketingová komunikace
Pracovní pobyty v zahraničí
Pracovní právo
Praktická geobiologie
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
Pravěká a raně středověká archeologie
Pravěká archeologie Předního východu
Pravoslavná teologie
Pravoslavná teologie - Filozofie
Pravoslavná teologie - Jihovýchodoevropská studia
Pravoslavná teologie - Religionistika
Pravoslavná teologie - Východoevropská studia
Práce
Právní aspekty veřejné správy
Právní specializace - veřejná správa
Právo
Právo a ekonomika
Právo a Právní věda
Právo pro manažery a podnikatele
Právo v managementu a podnikání
Právo v obchodních vztazích
Právo v podnikání
Právo v podnikání a ekonomii
Právo v sociálním zabezpečení
Právo ve veřejné správě
Predškolská a elementárna pedagogika
XML error: Invalid character at line 7