Študijné programy
GAUDEAMUS® Nitra 2017

S

V. ROČNÍK EURÓPSKEHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS® NITRA
od 27. do 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G
Názov programu:
Saxofon
Sbormistrovství
Sbormistrovství chrámové hudby
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Scénická a mediální studia
Scénografie
Sdružená uměnovědná studia
Senzory a přístrojová technika
Silniční a městská automobilová doprava
Silnoproudá elektrotechnika
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Silnoprúdová elektrotechnika
Sinologie
Síťové a informační technologie
Skandinavistika
Skandinávská studia
Slavistická studia zemí Evropské unie
Slavistika
Slévárenská technologie
Slovenské dějiny
Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatura
Slovenský jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Slovinský jazyk a literatura
Slovo, řeč a divadlo
Služby - výzkum, řízení a inovace
Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
Sociálna pedagogika
Sociálna práca
Sociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov
Sociálne služby a poradenstvo
Sociálně-ekonomická demografie
Sociálně právní činnost
Sociálně právní činnost a zaměstnanost
Sociálně výchovná péče o smyslově postižené
Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání
Sociální a humanitární práce
Sociální a charitativní práce
Sociální a kulturní antropologie
Sociální a kulturní ekologie
Sociální a mediální komunikace
Sociální antropologie
Sociální geografie a regionální rozvoj
Sociální informatika
Sociální komunikace ve státní správě
Sociální nauka, politické vzdělání
Sociální patologie a prevence
Sociální pedagog
Sociální pedagogika
Sociální pedagogika a poradenství
Sociální pedagogika a volný čas
Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
Sociální péče
Sociální politika
Sociální politika a sociální práce
Sociální pracovník
Sociální práce
Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností
Sociální práce ve veřejné správě
Sociální služby
Sociální vědy
Sociologicko-ekonomická studia
Sociologie
Sociologie a sociální antropologie
Sociologie a sociální politika
Sociologie obecná a empirická
Softvérové inžinierstvo v odbore softvérové inžinierstvo
Softwarové inženýrství
Softwarové inženýrství pro chemické aplikace
Softwarové systémy
Sochařství
Sochařství - volná tvorba
Soudní a notářská administrativní činnost
Soudní inženýrství
Soudobé dějiny
Soukromoprávní studia - Obchodněprávní vztahy
Specializace v pedagogice
Specializace v pedagogice - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Specializace v pedagogice - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Specializace v pedagogice - Křesťanská výchova se zaměřením na vzdělávání
Specializace v pedagogice - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
Specializace v pedagogice - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Specializace v pedagogice - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Specializace v pedagogice - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Specializace ve zdravotnictví
Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace
Speciálněpedagogická andragogika
Speciální andragogika
Speciální biologie
Speciální edukace bezpečnostních složek
Speciální chovy
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika – vychovatelství
Speciální pedagogika – komunikační techniky
Speciální pedagogika – dramaterapie
Speciální pedagogika – ortokomunikace
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy
Speciální pedagogika pro učitele
Speciální pedagogika pro učitele středních škol
Speciální pedagogika pro vychovatele
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky
Speciální pedagogika předškolního věku
Speciální pedagogika předškolního věku - Učitelství pro mateřské školy
Speciální pedagogika raného věku
Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Spisová a archivní služba
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Společenské vědy
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Sport
Sport a zdraví
Sportovní management
Spotřební chemie
Správní geologie
Srovnávací jazykověda
Starokatolická teologie
Starořečtina
Statistické metody v ekonomii
Statistika
Statistika a analýza dat
Statistika a ekonometrie
Stavba energetických strojů a zařízení
Stavba jaderně energetických zařízení
Stavba letadel
Stavba strojů a zařízení
Stavba výrobních strojů a zařízení
Stavebně materiálové inženýrství
Stavební hmoty a diagnostika staveb
Stavební inženýrství
Staviteľstvo
Stavitelství
Stipendijní pobyty
Strategické řízení
Strategické řízení pro manažery a podnikatele
Strategický management
Stráž prírody
Stredoeurópske areálové štúdia
Strojárske technológie
Strojárstvo
Stroje a zařízení
Strojírenská technologie
Strojírenská technologie - technologie obrábění
Strojírenská technologie a materiály
Strojírenská technologie a průmyslový management
Strojírenství
Strojní inženýrství
Strukturální politika EU a rozvoj venkova
Strukturální politika EU pro veřejnou správu
Strukturní chemie
Středoevropská komparativní studia
Středoevropská studia
Střih a zvuk
Studia nových médií
Studia občanského sektoru
Studia základů evropské kultury
Studium a práce v Austrálii
Studium a práce v zahraničí
studium angličtiny v Anglii
Studium angličtiny v Austrálii
Studium humanitní vzdělanosti
Studium jazyků v zahraničí
studium na Maltě
Studium na střední škole v zahraničí
studium při zaměstnání
studium v Anglii
studium v Australii
studium v Kanadě
studium v Německu
studium v USA
Studium v zahraničí
Syntéza a výroba léčiv
Systematická biologie a ekologie
Systematická filozofie
Systémové inženýrství
Systémové inženýrství a informatika
Systémové inženýrství v průmyslu
Systémy a řízení
Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci
Systémy projektového řízení
Školní výlety do Španělska
Školní zájezdy - jazykové a poznávací pobyty
Školský management
Šlechtění rostlin
Šlechtění zvířat
Španělská filologie
Španělský jazyk
Španělský jazyk a literatura
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Španělština
Španělština pro mezikulturní komunikaci
Španělština pro překladatelskou praxi
Španělština ve sféře podnikání
Španielsky jazyk a kultúra
Španielsky jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Špeciálna rastlinná produkcia
Špeciálna živočíšna produkcia
Špeciálne chovateľské odvetvia
Špeciálne chovateľstvo
Šport a rekreácia
Štruktúra a vlastnosti dreva
Švédská studia
Švédština


Slavistická studia zemí Evropské unie

Zpět na přehled oborů


Služby letecké dopravy v cestovním ruchu

Zpět na přehled oborůSociálna práca so zameraním na sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov

Zpět na přehled oborů
Sociálně právní činnost a zaměstnanost

Zpět na přehled oborů


Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii

Zpět na přehled oborů

Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních

Zpět na přehled oborůSociální politika a sociální práce

Zpět na přehled oborůSociální práce s osobami se sníženou soběstačností

Zpět na přehled oborů

Sociální práce ve veřejné správě

Zpět na přehled oborůSociologicko-ekonomická studia

Zpět na přehled oborůSoudní a notářská administrativní činnost

Zpět na přehled oborůSoukromoprávní studia - Obchodněprávní vztahy

Zpět na přehled oborů


Specializace v pedagogice - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Specializace v pedagogice - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Specializace v pedagogice - Křesťanská výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Specializace v pedagogice - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Specializace v pedagogice - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Specializace v pedagogice - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Specializace v pedagogice - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Specializace ve zdravotnictví

Zpět na přehled oborů

Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace

Zpět na přehled oborůSpeciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy

Zpět na přehled oborů


Speciální pedagogika předškolního věku - Učitelství pro mateřské školy

Zpět na přehled oborů


Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení

Zpět na přehled oborů


Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů


Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Zpět na přehled oborůStavba energetických strojů a zařízení

Zpět na přehled oborů

Stavba jaderně energetických zařízení

Zpět na přehled oborůStrategické řízení pro manažery a podnikatele

Zpět na přehled oborů
Strojírenská technologie - technologie obrábění

Zpět na přehled oborů

Strojírenská technologie a materiály

Zpět na přehled oborůStředoevropská komparativní studia

Zpět na přehled oborů


Studium a práce v Austrálii

Zpět na přehled oborůStudium na střední škole v zahraničí

Zpět na přehled oborůSystémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci

Zpět na přehled oborůŠkolní zájezdy - jazykové a poznávací pobyty

Zpět na přehled oborůŠpanělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Zpět na přehled oborů
Španělština pro překladatelskou praxi

Zpět na přehled oborů

Španělština ve sféře podnikání

Zpět na přehled oborů