Študijné programy
GAUDEAMUS® Nitra 2017

T

V. ROČNÍK EURÓPSKEHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS® NITRA
od 27. do 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G
Názov programu:
Taliansky jazyk a kultúra
Taliansky jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Taneční a pohybové divadlo a výchova
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Technická bezpečnost osob a majetku
Technická diagnostika, opravy a udržování
Technická ekologie
Technická fyzika
Technická fyzikální chemie
Technická kybernetika
Technická matematika
Technická mineralógia - gemológia
Technická výchova
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Technické materiály
Technické textilie
Technika (učiteľstvo v kombinácii)
Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Technika a technologie zpracování odpadů
Technika a technológie lesníckej výroby
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Technika pre biosystémy
Technika pre odpadové hospodárstvo
Technika pre spracovanie dreva
Technika prostredia
Technika prostředí
Technika životního prostředí
Techniky (učiteľstvo v kombinácii)
Technologická zařízení
Technologická zařízení staveb
Technologie
Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky
Technologie a hospodaření s vodou
Technologie a management
Technologie a řízení dopravy - Technologie a řízení dopravních systémů
Technologie a řízení oděvní výroby
Technologie a řízení v gastronomii
Technologie dopravy a přepravy
Technologie keramické a sklářské výroby
Technologie konzervování a restaurování
Technologie letecké dopravy
Technologie makromolekulárních látek
Technologie mléka a mléčných výrobků
Technologie organických specialit
Technologie potravin
Technologie pro ochranu majetku a osob
Technologie provozu letecké techniky
Technologie údržby letadel
Technologie údržby letecké techniky
Technologie výroby a zpracování polymerů
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
Technológia a manažment stavieb
Technológia potravín
Technológia spracovania dreva
Technológia údržby lietadiel
Technológie spracovania biomasy
Teleinformatika
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
Telekomunikační a informační technika
Telekomunikační a multimediální systémy
Telekomunikační technika
Telekomunikácie
Telesná výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Televizní tvorba
Teologická studia
Teologické nauky
Teologie
Teologie křesťanských tradic
Teologie křesťanských tradic - ekumenika
Teologie služby
Teoretická a evoluční biologie
Teoretická elektrotechnika
Teoretická fyzika
Teoretická fyzika a astrofyzika
Teoretická informatika
Teorie a dějiny české literatury
Teorie a dějiny divadla
Teorie a dějiny dramatických umění
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Teorie a dějiny státu a práva
Teorie a filosofie komunikace
Teorie a praxe trestního a správního procesu
Teorie a provozovací praxe staré hudby
Teorie a technologie výbušin
Teorie interaktivních médií
Teorie konstrukcí
Teorie vzdělávání v bohemistice
Teorie vzdělávání ve fyzice
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Tepelná technika a keramické materiály
Tepelná technika a paliva v průmyslu
Teritoriální studia
Teritoriálny manažment
Textil
Textilní a oděvní návrhářství
Textilní a oděvní technologie
Textilní inženýrství
Textilní marketing
Textilní materiálové inženýrství
Textilní materiály a zkušebnictví
Textilní řemesla v oděvní tvorbě
Textilní technika
Textilní technika a materiálové inženýrství
Textilní technologie
Textilní technologie, materiály a nanomateriály
Textilní tvorba
Tělesná výchova
Tělesná výchova - pro základní školy, pro střední školy
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport - Geografie se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport - Chemie se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport - Matematika se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport - směr Rozhodčí fotbalu
Tělesná výchova a sport - směr Rozhodčí ledního hokeje
Tělesná výchova a sport - směr Trenérství
Tělesná výchova a sport - Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání-Český jazyk a literatura
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání-Geografie se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání-Matematika se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání-Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzdělávání
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Tlumočnictví: čeština - angličtina
Tlumočnictví: čeština - francouzština
Tlumočnictví: čeština - němčina
Tlumočnictví: čeština - španělština
Tolken en Vertalen Nederlands als B-taal taal (Tlumočení a překládání nizozemštiny jako cizího jazyka)
Toxikologie a analýza škodlivin
Tradiční Čínská medicína
Transkulturní komunikace
Trávníkářství
Trenérství a sport
Trestní právo
Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů
Tropické veřejné zdravotnictví
Trubka
Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů
Trvale udržitelný rozvoj venkova tropů a subtropů
Turismus
Turismus - management
Turismus a volný čas
Turkologie
Tvůrčí fotografie
Tvůrčí psaní
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů


Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky

Zpět na přehled oborůTechnologie a řízení dopravy - Technologie a řízení dopravních systémů

Zpět na přehled oborů
Technologie mléka a mléčných výrobků

Zpět na přehled oborů

Technologie organických specialit

Zpět na přehled oborů


Technologie pro ochranu majetku a osob

Zpět na přehled oborů
Technologie výroby a zpracování polymerů

Zpět na přehled oborů
Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

Zpět na přehled oborů


Telekomunikační a multimediální systémy

Zpět na přehled oborů
Teorie a dějiny české literatury

Zpět na přehled oborů
Teorie a technologie výbušin

Zpět na přehled oborů

Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Zpět na přehled oborů


Textilní technika a materiálové inženýrství

Zpět na přehled oborů


Textilní technologie, materiály a nanomateriály

Zpět na přehled oborůTělesná výchova - pro základní školy, pro střední školy

Zpět na přehled oborů


Tělesná výchova a sport - Geografie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Tělesná výchova a sport - Chemie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Tělesná výchova a sport - Matematika se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů
Tělesná výchova a sport - Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání-Český jazyk a literatura

Zpět na přehled oborů

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání-Geografie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání-Matematika se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání-Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů


Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů


Tlumočnictví: čeština - angličtina

Zpět na přehled oborů

Tlumočnictví: čeština - francouzština

Zpět na přehled oborů

Tlumočnictví: čeština - němčina

Zpět na přehled oborů

Tlumočnictví: čeština - španělština

Zpět na přehled oborů

Tolken en Vertalen Nederlands als B-taal taal (Tlumočení a překládání nizozemštiny jako cizího jazyka)

Zpět na přehled oborůTrh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů

Zpět na přehled oborůTrvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

Zpět na přehled oborů