Študijné programy
GAUDEAMUS® Nitra 2017

U

V. ROČNÍK EURÓPSKEHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS® NITRA
od 27. do 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G
Názov programu:
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové)
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo pedagogiky
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo psychológie
Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii)
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo praktickej prípravy
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia
Učiteľstvo telesnej výchovy
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky
Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo technickej výchovy
Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo biológie
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo etickej výchovy
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo technickej výchovy
Učitelství
Učitelství základů společenských věd pro střední školy
Učitelství akademických předmětů
Učitelství anglického jazyka
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství anglický jazyk, SŠ
Učitelství anglický jazyk, ZŠ
Učitelství biologie, SŠ
Učitelství biologie, ZŠ
Učitelství biologie, ZŠ, SŠ
Učitelství biologie pro SŠ
Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství matematiky (MFF UK)
Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství geografie pro střední školy
Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství fyziky (MFF UK)
Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geologie pro střední školy
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy
Učitelství českého jazyka a literatury
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství český jazyk, SŠ
Učitelství český jazyk, ZŠ, SŠ
Učitelství český jazyk a literatura pro SŠ
Učitelství češtiny jako cizího jazyka
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Učitelství dějepis, ZŠ
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství dějepisu pro SŠ
Učitelství dějepisu pro střední školy
Učitelství dějepisu pro základní školy
Učitelství estetické výchovy pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základních škol
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Učitelství francouzský jazyk, ZŠ
Učitelství fyzika, SŠ
Učitelství fyzika, ZŠ
Učitelství fyziky, ZŠ, SŠ
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství fyziky pro SŠ
Učitelství fyziky pro střední školy
Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství geografie, SŠ
Učitelství geografie, ZŠ
Učitelství geografie, ZŠ, SŠ
Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství geografie pro SŠ
Učitelství geografie pro střední školy
Učitelství geografie pro střední školy - Učitelství matematiky (MFF UK)
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy
Učitelství geologie pro střední školy
Učitelství historie pro SŠ
Učitelství historie pro střední školy
Učitelství hra na nástroj, SŠ
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy
Učitelství hudební výchova, SŠ
Učitelství hudební výchova, ZŠ
Učitelství hudební výchova, ZŠ, SŠ a ZUŠ
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy
Učitelství chemie, SŠ
Učitelství chemie, ZŠ
Učitelství chemie, ZŠ, SŠ
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol
Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství chemie pro SŠ
Učitelství chemie pro střední školy
Učitelství chemie pro střední školy – Učitelství fyziky (MFF UK)
Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství informatika, SŠ
Učitelství informatika, ZŠ
Učitelství informatiky, ZŠ, SŠ
Učitelství informatiky a výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství informatiky a výpočetní techniky pro SŠ
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství informatiky pro SŠ
Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství informatiky pro základní a střední školy
Učitelství informatiky pro základní školy
Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství italského jazyka pro střední školy
Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství matematika, SŠ
Učitelství matematika, ZŠ
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství matematiky pro SŠ
Učitelství matematiky pro střední školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství matematiky,ZŠ, SŠ
Učitelství náboženství, etiky a filozofie
Učitelství náboženství a etiky
Učitelství náboženství pro základní školy
Učitelství německého jazyka a literatury, SŠ
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství německý jazyk, SŠ
Učitelství německý jazyk, ZŠ
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství odborných předmětů
Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy
Učitelství pedagogiky
Učitelství pedagogiky pro střední školy
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy
Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ
Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství praktického vyučování
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Učitelství pro 1. stupeň, ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň základní škola
Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - biologie
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - geografie
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - technická výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky
Učitelství pro 2.stupeň ZŠ - výchova ke zdraví
Učitelství pro mateřské školy
Učitelství pro střední školy
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova
Učitelství pro základní školy
Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol
Učitelství přírodopisu pro základní školy
Učitelství psychologie, SŠ
Učitelství psychologie pro SŠ
Učitelství psychologie pro střední školy
Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy
Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Učitelství ruský jazyk, ZŠ, SŠ
Učitelství sbormistrovství, SŠ
Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ
Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy
Učitelství sólový zpěv, SŠ
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Učitelství společenských věd pro SŠ
Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství španělského jazyka pro střední školy
Učitelství technická výchova, ZŠ
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. st. základních škol
Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol
Učitelství tělesná výchova, SŠ
Učitelství tělesná výchova, ZŠ
Učitelství tělesná výchova pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ
Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy - směr Kondiční trenér
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy - směr Sportovní edukace
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Speciální pedagogika
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství přírodopisu pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství zeměpisu pro základní školy
Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
Učitelství umělecko-výchovných a výchovných předmětů
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, ZŠ, SŠ - český jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, ZŠ, SŠ - základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol - český jazyk jako cizí jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy - výchova ke zdraví
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - český jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - francouzský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - hudební výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - informační a komunikační technologie
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - matematika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - německý jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - ruský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - chemie
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - tělesná výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - výchova ke zdraví
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepis
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - francouzský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - hudební výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - německý jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - ruský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - speciální pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - francouzský jazyk
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk - pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - hra na nástroj
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie - matematika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie - výchova ke zdraví
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie - matematika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie - pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie - tělesná výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika - pedagogika
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika - tělesná výchova
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk - základy společenských věd
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova - základy společenských věd
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol
Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ
Učitelství výpočetní techniky pro střední školy
Učitelství výtvarná výchova, SŠ
Učitelství výtvarná výchova, SŠ, ZUŠ
Učitelství výtvarná výchova, ZŠ
Učitelství výtvarná výchova, ZŠ, SŠ, ZUŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol
Učitelství základů společenských věd pro SŠ
Učitelství základů společenských věd pro střední školý
Učitelství základy techniky, SŠ
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol
Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství zeměpisu pro základní školy
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Udržitelné využívání přírodních zdrojů
Udržitelný rozvoj biosféry
Ugrofínske štúdiá
Ukrajinská filologie
Ukrajinská studia
Ukrajinský jazyk a literatura
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Umělá inteligence
Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
Umělecké slévárenství
Uměleckořemeslné textilní disciplíny
Umění
Umění, design a média
Umění a tvorba
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz
Uměnovědná studia
Univerzitní studium v zahraničí
Urbanismus
Urgentná zdravotná starostlivosť
Účetnictví
Účetnictví a Audit
Účetnictví a daně
Účetnictví a finanční řízení
Účetnictví a finanční řízení podniku
Účtovníctvo
Údržba dopravných prostriedkov
Úprava surovin a recyklace
Úpravnictví
Územní plánování
Územní technická a správní služba


Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo hudobného umenia

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia

Zpět na přehled oborů


Učiteľstvo histórie a učiteľstvo hudobného umenia

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy

Zpět na přehled oborůUčiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo pedagogiky

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo psychológie

Zpět na přehled oborů


Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii)

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo etickej výchovy

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů


Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo hudobného umenia

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia

Zpět na přehled oborůUčiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo technickej výchovy

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo biológie

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo etickej výchovy

Zpět na přehled oborů

Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo technickej výchovy

Zpět na přehled oborů


Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Zpět na přehled oborů


Učitelství anglického jazyka

Zpět na přehled oborů


Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborůUčitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství biologie, ZŠ, SŠ

Zpět na přehled oborůUčitelství biologie pro střední školy – Učitelství matematiky (MFF UK)

Zpět na přehled oborů

Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství geografie pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství biologie pro střední školy – Učitelství fyziky (MFF UK)

Zpět na přehled oborů

Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geologie pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství českého jazyka a literatury

Zpět na přehled oborů
Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství češtiny jako cizího jazyka

Zpět na přehled oborů

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Zpět na přehled oborů
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ

Zpět na přehled oborů

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů


Učitelství francouzského jazyka pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

Zpět na přehled oborů
Učitelství geografie, ZŠ, SŠ

Zpět na přehled oborů

Učitelství geografie pro střední školy - Učitelství matematiky (MFF UK)

Zpět na přehled oborů

Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Zpět na přehled oborů
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů

Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů


Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy

Zpět na přehled oborů
Učitelství chemie pro střední školy – Učitelství fyziky (MFF UK)

Zpět na přehled oborů

Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy

Zpět na přehled oborů
Učitelství informatiky, ZŠ, SŠ

Zpět na přehled oborůUčitelství informatiky pro základní a střední školy

Zpět na přehled oborů


Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství italského jazyka pro střední školy

Zpět na přehled oborů


Učitelství matematiky,ZŠ, SŠ

Zpět na přehled oborů

Učitelství náboženství, etiky a filozofie

Zpět na přehled oborů
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Zpět na přehled oborů

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborůUčitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství německého jazyka pro základní školy

Zpět na přehled oborůUčitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů

Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ

Zpět na přehled oborů

Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy

Zpět na přehled oborů
Učitelství pro 1. stupeň základní škola

Zpět na přehled oborů


Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura

Zpět na přehled oborůUčitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk a literatura

Zpět na přehled oborů


Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk a literatura

Zpět na přehled oborůUčitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura

Zpět na přehled oborů

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka

Zpět na přehled oborůUčitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura

Zpět na přehled oborů

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - technická výchova

Zpět na přehled oborů
Učitelství pro 2.stupeň ZŠ - výchova ke zdraví

Zpět na přehled oborůUčitelství pro střední školy - tělesná výchova

Zpět na přehled oborů


Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy

Zpět na přehled oborů

Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů
Učitelství psychologie pro SŠ

Zpět na přehled oborůUčitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství ruského jazyka pro základní školy

Zpět na přehled oborůUčitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ

Zpět na přehled oborů

Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy

Zpět na přehled oborů
Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ

Zpět na přehled oborů

Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství španělského jazyka pro střední školy

Zpět na přehled oborů


Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. st. základních škol

Zpět na přehled oborů

Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů


Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy - směr Kondiční trenér

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy - směr Sportovní edukace

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Speciální pedagogika

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství fyziky pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství hudební výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství matematiky pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství přírodopisu pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy + Učitelství zeměpisu pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství tělesné výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství umělecko-výchovných a výchovných předmětů

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, ZŠ, SŠ - český jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, ZŠ, SŠ - základy společenských věd

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň základních škol - český jazyk jako cizí jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy - výchova ke zdraví

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástroj

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovství

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchova

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchova

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - český jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - francouzský jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - hudební výchova

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - informační a komunikační technologie

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - matematika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - německý jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - pedagogika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - ruský jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - základy společenských věd

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - chemie

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - tělesná výchova

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie - výchova ke zdraví

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepis

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - francouzský jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - hudební výchova

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - německý jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - ruský jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - speciální pedagogika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - základy společenských věd

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - francouzský jazyk

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk - pedagogika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - hra na nástroj

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie - matematika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy chemie - výchova ke zdraví

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie - matematika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie - pedagogika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy informační a komunikační technologie - tělesná výchova

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika - pedagogika

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy matematika - tělesná výchova

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy německý jazyk - základy společenských věd

Zpět na přehled oborů

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova - základy společenských věd

Zpět na přehled oborů

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů


Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ

Zpět na přehled oborů


Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy

Zpět na přehled oborů


Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Zpět na přehled oborů

Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Zpět na přehled oborů


Učitelství základů společenských věd pro střední školý

Zpět na přehled oborů
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

Zpět na přehled oborů