Študijné programy
GAUDEAMUS® Nitra 2017

W

V. ROČNÍK EURÓPSKEHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS® NITRA
od 27. do 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G