Program prednášok - Gaudeamus® Nitra 2014

II. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2014, Nitra, 16. - 17. 10 2014,
Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G


Štvrtok 16. 10. 2014

9.00 - 9.20Slavnostné otvorenie veľtrhu
9.25 - 9.45Slovenská technická univerzita v Bratislave
9.50 - 10.10Anglo-americká vysoká škola
10.15 - 10.45Vysoké učení technické v Brne
10.50 - 11.10Univerzita Palackého v Olomouci
11.15 - 11.45Žilinská univerzita v Žiline
11.50 - 12.30Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12.35 - 12.55Metropolitní univerzita Praha
13.00 - 13.10University of New York in Prague
13.15 - 13.45Univerzita Konštantína Filozofa
13.50 - 14.00Literární akademie
14.05 - 14.15Institut zdravotních a sociálních služeb
14.20 - 14.40Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Piatok 17. 10. 2014

9.15 - 9.35Slovenská technická univerzita v Bratislave
9.40 - 10.00Anglo-americká vysoká škola
10.05 - 10.25Technická univerzita v Liberci
10.30 - 11.00Vysoké učení technické v Brne
11.05 - 11.25Univerzita Palackého v Olomouci
11.30 - 12.00Mendelova univerzita v Brne
12.05 - 12.25University of New York in Prague
12.30 - 12.50Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Prahe
12.55 - 13.15University College Birmingham
13.20 - 13.30Literární akademie
13.35 - 13.45Institut zdravotních a sociálních služeb
13.50 - 14.10Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
14.15 - 14.35Žilinská univerzita v Žiline
14.40 - 15.00Ako napísať životopis? (PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., UKF v Nitre)