Program prednášok - Gaudeamus® Nitra 2015

III. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2015, Nitra, 14. - 15. 10 2015,
Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G


Streda 14. 10. 2015

9.00 - 9.20Slavnostné otvorenie veľtrhu
9.35 - 9.55Mendelova univerzita v Brně
10.00 - 10.20Univerzita Konštantína Filozofa
10.25 - 10.45Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.50 - 11.30Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11.35 - 11.55University of New York in Prague
12.00 - 12.20Univerzita Pardubice
12.25 - 12.55Masarykova Univerzita
13.00 - 13.20Anglo-americká vysoká škola
13.25 - 13.35Vysoká škola logistiky, o.p.s.
13.40 - 14.00Slovenská poľnohospodárska univerzita
14.05 - 14.20Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry


Štvrtok 15. 10. 2015

9.25 - 9.45Univerzita Palackého v Olomouci
9.50 - 10.20Masarykova Univerzita
10.25 - 10.45Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.50 - 11.10University of New York in Prague
11.15 - 11.35Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze
11.40 - 12.00Univerzita Pardubice
12.05 - 12.25Metropolitní univerzita Praha
12.30 - 12.50Anglo-americká vysoká škola
12.55 - 13.05Vysoká škola obchodní a hotelová
13.10 - 13.30Hochschule Fresenius for Management Education
13.35 - 13.50Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry