Program prednášok - Gaudeamus® Nitra 2016

IV. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2016, Nitra, 4. - 5. 10 2016,
Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G


Utorok 4. 10. 2016

9.00 - 9.20Slavnostné otvorenie veľtrhu
9.25 - 9.45Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9.50 - 10.10Univerzita Konštantína Filozofa
10.15 - 10.45Slovenská poľnohospodárska univerzita
10.50 - 11.20Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.25 - 11.45Žilinská univerzita v Žiline
11.50 - 12.10Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze
12.15 - 12.35University of New York in Prague
12.40 - 13.00Anglo-americká vysoká škola
13.05 - 13.25Vysoká škola Fresenius Banská Bystrica


Streda 5. 10. 2016

9.10 - 9.20Vysoká škola logistiky, o.p.s.
9.25 - 9.45Metropolitní univerzita Praha
9.50 - 10.10Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety
10.15 - 10.45Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.50 - 11.10University of New York in Prague
11.15 - 11.35Mendelova univerzita v Brně
11.40 - 12.00Anglo-americká vysoká škola
12.05 - 12.25Vysoká škola obchodní a hotelová Brno